Start w życie

Daj dziecku gwarancję. Niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, Twoje dziecko otrzyma wsparcie finansowe. Pieniądze na studia, pierwszy samochód czy wkład na mieszkanie – potrzeb z pewnością nie zabraknie. Z ubezpieczeniem oszczędnościowym Prudential możesz mieć pewność, że Twoje dziecko będzie mogło zrealizować swoje plany w przyszłości.

 1. Ubezpieczenie na życie dziecka.
 2. Długoterminowy plan oszczędzania na przyszłość dziecka.
 • Gwarancja wypłaty – Możesz mieć pewność. Zawierając umowę, umawiasz się z nami na minimalną kwotę, jaką dziecko otrzyma w określonym przez Ciebie, ważnym momencie swojego życia. Dzięki temu wiesz, że bez względu na to, co przyniesie przyszłość, otrzyma ono pieniądze na realizację planów.
 • Premie roczne i premia końcowa – Masz możliwość uzyskania premii – dodatkowych kwot, które powiększą wartość oszczędności dla Twojego dziecka.
 • Twoje bezpieczeństwo – Twoje życie i zdrowie też może być objęte ubezpieczeniem w ramach umów dodatkowych – w razie poważnej choroby, niezdolności do pracy, poważnego inwalidztwa lub gdyby Ciebie zabrakło – Prudential przejmie obowiązek regularnego opłacania składek za ubezpieczenie dziecka aż do końca trwania umowy.
 • Elastyczne rozwiązanie – Sam decydujesz. To, jak długo chcesz oszczędzać, zależy od Ciebie oraz Twoich potrzeb i możliwości finansowych – przy czym minimalny okres oszczędzania to 10 lat, maksymalnie do najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia następującej po ukończeniu przez ubezpieczone dziecko 25. roku życia.
 • Swobodny wybór – To do Ciebie należy decyzja, kiedy dziecko otrzyma zgromadzone oszczędności (umowa może trwać maksymalnie do ukończenia przez nie 25. roku życia). Wypłata zgromadzonych oszczędności może być jednorazowa lub w 4 równych ratach wypłacanych co rok. Dzięki temu możesz zaplanować np. finansowanie studiów dziecka.
 • Brak podatku od dochodów kapitałowych – Pieniądze, które otrzymasz na koniec okresu ubezpieczenia, nie podlegają opodatkowaniu 19–procentowym podatkiem od dochodów kapitałowych (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa). 

Dla kogo przeznaczony jest pakiet START W ŻYCIE?

 • Dla dziecka, które w dniu podpisania umowy ukończyło 3. miesiąc życia i nie ukończyło 16. roku życia.
 • Umowa może być zawarta przez rodzica lub inną osobę pełnoletnią np. ciocię, dziadka przy udziale opiekuna prawnego dziecka – to idealny prezent na urodziny dziecka, chrzciny i inne okazje.
 • Czas trwania umowy: minimalnie 10 lat, maksymalnie do najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia następującej po ukończeniu przez dziecko 25. roku życia.
 • Wysokość wpłat: już od 125 zł miesięcznie.
  Wysokość oszczędności dla dziecka na zakończenie umowy: gwarantowana suma z tytułu dożycia określona przy zawarciu ubezpieczenia oszczędnościowego wraz z premiami rocznymi i premią końcową, o ile zostały przyznane.
 • Wypłata oszczędności: jednorazowa na koniec trwania ubezpieczenia oszczędnościowego lub w 4 równych ratach wypłacanych co rok po zakończeniu ochrony.
 • Ubezpieczenie na życie dziecka w ramach ubezpieczenia oszczędnościowego – zapewnia wypłatę wyższej z wartości: sumy ubezpieczenia powiększonej o wartość składek wpłaconych z tytułu umowy głównej do dnia śmierci ubezpieczonego albo kwoty obliczonej na dzień śmierci według zasad, które stosujemy do wyliczenia świadczenia wypłacanego przy rezygnacji z umowy.
 • Sposób lokowania przez Prudential środków zgromadzonych ze składek:
 • Masz do wyboru jeden z dwóch profili oszczędzania: konserwatywny, zrównoważony.
 • Możliwości zmian: zmiana zakresu ochrony poprzez zawarcie nowych umów dodatkowych lub rezygnację z już posiadanych,
 • zawieszenie opłacania składek – na okres od 3 do 12 miesięcy w razie przejściowych kłopotów finansowych – najwcześniej po upływie 3 lat od zawarcia umowy, zależnie od wysokości gwarantowanej wartości wykupu,
 • zmiana wysokości składki – w trakcie trwania umowy głównej możesz ją podwyższyć o ile do końca umowy pozostaje co najmniej 10 lat; od pierwszej rocznicy umowy (lub pierwszej rocznicy umowy dodatkowej – jeśli zmiana dotyczy umowy dodatkowej) możesz ją częściowo obniżyć. Pamiętaj, że obniżenie składki w umowie głównej niesie za sobą określone skutki (m.in. obniżenie wartości świadczeń, obniżenie przyznanych premii).

Możesz rozszerzyć zakres ochrony dla dziecka poprzez zawarcie umów dodatkowych

Masz również możliwość zawarcia umów dodatkowych dla siebie. 

Umowy dodatkowe dla dziecka: dzięki umowom dodatkowym dziecko może mieć zapewnioną ochronę na wypadek: 

 • pobytu w szpitalu lub operacji (po ukończeniu 1. roku życia), 
 • niezdolności do samodzielnej egzystencji (po ukończeniu 1. roku życia), 
 • poważnego zachorowania (od ukończenia 3. miesiąca życia) – zakres ubezpieczenia obejmuje 11 chorób, w tym m.in.: nowotwory, operacja zastawek serca, niewydolność nerek, oparzenia III stopnia, choroby serca. 

Jeżeli zawrzesz umowę dodatkową dla dziecka na wypadek poważnego zachorowania lub umowę dodatkową na wypadek niezdolności do samodzielnej egzystencji po raz pierwszy z ubezpieczeniem oszczędnościowym START W ŻYCIE, Prudential podwyższy sumę ubezpieczenia każdej z tych umów o dodatkowe 12 500 zł. Ochronę w ramach umów dodatkowych możesz rozszerzyć w trakcie trwania ubezpieczenia. 

Umowy dodatkowe dostępne dla Ciebie: do wyboru masz 4 umowy dodatkowe przejęcia opłacania składek gwarantujące zgromadzenie kapitału dla dziecka w razie Twojej: 

 • śmierci, 
 • niezdolności do pracy, 
 • poważnego inwalidztwa, 
 • zachorowania na jedną z 41 ciężkich chorób – w zakres wchodzą m.in.: nowotwory złośliwe, zawał, choroby serca czy choroba Alzheimera. 

Zawierając umowy dodatkowe dla siebie zyskasz pewność, że w trudnej sytuacji życiowej np. w razie Twojej ciężkiej choroby, Prudential będzie regularnie opłacał składki za ubezpieczenie oszczędnościowe dziecka aż do końca jej trwania. Dzięki temu Twoje dziecko otrzyma ustaloną kwotę na start w dorosłość gdyby Ciebie zabrakło lub gdy będziesz wracał do zdrowia.