Emerytura bez obaw

Ubezpieczenie oszczędnościowe EMERYTURA BEZ OBAW pozwoli Ci zgromadzić kapitał, by na przyszłej emeryturze móc utrzymać standard życia na obecnym poziomie i po latach pracy wciąż realizować swoje marzenia. Dzięki systematycznym wpłatom na ubezpieczenie oszczędnościowe możesz zgromadzić kapitał, by na emeryturze wciąż być aktywnym i w pełni wykorzystać wolny czas na realizację założonych planów i pasji.

Ubezpieczenie oszczędnościowe EMERYTURA BEZ OBAW to:

 1. Ubezpieczenie na życie
 2. Długoterminowy plan oszczędzania na emeryturę. 

Korzyści pakietu EMERYTURA BEZ OBAW:

 • Gwarancja wypłaty – Możesz mieć pewność. Zawierając umowę, umawiasz się z nami na minimalną kwotę, jaką uzyskasz na koniec ubezpieczenia oszczędnościowego. 
 • Premie roczne i premia końcowa – Masz możliwość uzyskania premii – dodatkowych kwot, które powiększą wartość oszczędności na emeryturę.  Zabezpieczenie bliskich – W ramach umowy masz zapewnione ubezpieczenie na życie, dzięki temu możesz mieć pewność, że w razie Twojej śmierci Twoi bliscy otrzymają pieniądze, które pozwolą im utrzymać standard życia na obecnym poziomie. 
 • Rozsądna wysokość wpłat – To nie jest duży wydatek. Wpłacając minimum 165 zł miesięcznie, nie obciążasz istotnie budżetu domowego, a jednocześnie możesz wraz z upływem czasu zgromadzić znaczną sumę pieniędzy. 
 • Elastyczne rozwiązanie – To, jak długo zdecydujesz się oszczędzać, zależy od Ciebie, Twoich potrzeb i możliwości finansowych oraz od tego, kiedy będziesz chciał skorzystać z oszczędności. Minimalny okres oszczędzania to 10 lat, maksymalny do najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia, następującej po ukończenia przez Ubezpieczonego 75. roku życia. 
 • Brak podatku od dochodów kapitałowych – Pieniądze, które otrzymasz na koniec okresu ubezpieczenia, nie podlegają opodatkowaniu 19–procentowym podatkiem od dochodów kapitałowych (zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa). 
 • Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie oszczędnościowe EMERYTURA BEZ OBAW?  dla osób, które w dniu podpisania umowy ukończyły 18. rok życia i nie ukończyły 66. roku życia. 
 • Czas trwania umowy: minimalnie 10 lat, maksymalnie do najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia następującej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 75. roku życia. 
 • Wysokość wpłat:  już od 165 zł miesięcznie. 
 • Wysokość oszczędności na Twoją emeryturę: gwarantowana suma z tytułu dożycia określona przy zawarciu umowy wraz z premiami rocznymi i premią końcową, o ile zostały przyznane.

Zakres ochrony w umowie głównej:

W przypadku Twojej śmierci Prudential wypłaci Twoim bliskim najwyższą z trzech kwot: 

 1. gwarantowaną sumę z tytułu dożycia określoną przy zawarciu umowy wraz z możliwymi premiami rocznymi, 
 2. sumę składek należnych do zapłaty z tytułu umowy głównej przez cały okres ubezpieczenia, 
 3. kwotę obliczoną na dzień śmierci Ubezpieczonego według zasad, które stosujemy do wyliczenia kwoty wypłacanej przy rezygnacji z umowy. 

Sposób lokowania przez Prudential środków zgromadzonych ze składek: Masz do wyboru jeden z dwóch profili oszczędzania: 

 1. konserwatywny, 
 2. zrównoważony. 

Możliwości zmian w umowie:

 • zmiana zakresu ochrony poprzez zawarcie nowych umów dodatkowych lub rezygnację z już posiadanych,
 • zmiana wysokości składki i sumy ubezpieczenia – w trakcie trwania umowy głównej możesz ją podwyższyć, o ile do końca umowy pozostaje co najmniej 10 lat, a od pierwszej rocznicy umowy lub odpowiednio od pierwszej rocznicy umowy dodatkowej możesz ją częściowo obniżyć. Pamiętaj, że obniżenie składki w umowie głównej niesie za sobą określone skutki (m.in. obniżenie wartości świadczeń, obniżenie przyznanych premii).
 • zmiana częstotliwości wpłat – możliwa do wyboru: miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna,
 • zawieszenie opłacania składek – na okres od 3 do 12 miesięcy w razie przejściowych kłopotów finansowych – najwcześniej po upływie 3 lat od zawarcia umowy, zależnie od wysokości gwarantowanej wartości wykupu,
 • przekształcenie ubezpieczenia w bezskładkowe – umożliwi Ci utrzymanie ochrony ubezpieczeniowej – choć w niższej wysokości – ale bez konieczności
 • opłacania składki, dostępne po upływie połowy okresu ubezpieczenia przy zachowaniu minimalnych limitów gwarantowanej wartości wykupu i gwarantowanej sumy z tytułu dożycia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Umowy dodatkowe:

W ramach ubezpieczenia oszczędnościowego EMERYTURA BEZ OBAW, możesz zawrzeć także umowy dodatkowe. Dzięki temu rozszerzysz zakres ochrony i uzyskasz dodatkowe wsparcie finansowe w przypadku ciężkiej choroby lub innych nieszczęśliwych zdarzeń. 

Umowy dla Ciebie: Dodatkowe wsparcie finansowe dla Ciebie i Twoich bliskich na wypadek różnych zdarzeń: 

 • śmierci, 
 • śmierci w nieszczęśliwym wypadku, 
 • niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej, 
 • poważnego inwalidztwa (29 przypadków inwalidztwa), ◦ poważnego zachorowania (54 choroby), 
 • pobytu w szpitalu lub operacji. 

Wsparcie Prudential w kontynuacji ubezpieczenia: 

 • przejęcie opłacania składek w razie poważnego zachorowania, 
 • przejęcie opłacania składek w razie poważnego inwalidztwa, ◦ przejęcie opłacania składek w razie niezdolności do pracy. Zawierając umowy dodatkowe przejęcia opłacania składek zyskujesz pewność, że w razie poważnej choroby, poważnego inwalidztwa lub gdy nie będziesz zdolny do wykonywania jakiejkolwiek pracy, Prudential będzie regularnie opłacał składki na ubezpieczenie i na koniec trwania umowy wypłaci Ci pełną kwotę gwarantowaną w umowie.